BIENVENUE PICO TOTAALRENOVATIE Nous contacter

Algemene voorwaarden

Uw persoonsgegevens worden door Pico Interieur BV verwerkt voor klantenbeheer en de boekhoudkundige verwerking ervan op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. U kan ons, via een verzoek op info@pico-interieur.be altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@pico-interieur.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.pico-interieur.be/gdpr

fr_BEFR